fbpx

กสิกรไทย คิดใหม่ ทำใหม่ เพิ่มตำแหน่งใหม่ เพื่ออนาคตที่ก้าวไกลมากขึ้น

กสิกรไทย คิดใหม่ ทำใหม่ เพิ่มตำแหน่งใหม่ เพื่ออนาคตที่ก้าวไกลมากขึ้น

ถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะได้ยินข่าวว่าต่อไประบบธนาคารอาจจะล้ม เพราะธนาคารหลายแห่งต่างทยอยกันปิดตัวสาขาลงไปเป็นจำนวนมากตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยกสิกรไทย เป็นธนาคารที่มีการปิดสาขามากที่สุด แต่จริงๆ แล้ว ต้องเรียกว่า นี่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ของธนาคารพาณิชย์ของไทย ที่ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการแข่งขันและการมาของเทคโนโลยี ที่ทำให้สภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจเปลี่ยนไป หลังจากธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศปรับโครงสร้างองค์กร ตั้ง 4 ผู้จัดการใหญ่

ทางด้าน ธนาคารกสิกรไทย ได้ใช้โครงสร้างองค์กร ด้วยการตั้ง 4 กรรมการผู้จัดการใหญ่ มาตั้งแต่ปี 2553  ล่าสุด ได้ “ปรับโครงสร้าง”ต่อเนื่อง  ภายใต้ วางยุทธศาสตร์มุ่งสู่ “Customer’s Life Platform of Choice” โดยให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าทั้งด้านการบริการและการขาย ครอบคลุมความต้องการ”ส่วนบุคคลและการทำธุรกิจของลูกค้า”ได้แบบไร้รอยต่อรวมทั้งการเป็น Data Driven Bank เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใหม่ๆ

ธนาคารจึงได้ปรับโครงสร้างสายงาน เปลี่ยนจากสายงานบริหารยุทธศาสตร์องค์การ(CSM) สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ (SME) สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ (RBS) และสายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ (CSP) เป็น 4 สายงานใหม่ ดังนี้

  1. สายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจ – Distribution Network Division (DNW) รับผิดชอบดูแลงานการให้บริการและการขายแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้าผู้ประกอบการ ตลอดจนรับผิดชอบงานสนับสนุนการบริการและการขาย ได้แก่ งานบริหารการขาย งานจัดการทรัพยากรเครือข่ายฯ และงบประมาณ งานบริหารการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายฯ และงานสื่อสารการตลาด
  2. สายงานบริหารกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล – Strategy and Analytics Division (STA) รับผิดชอบการวางแผนยุทธศาสตร์ธนาคารและยุทธศาสตร์รายกลุ่มลูกค้า (Segment) การบริหารจัดการข้อมูลทั้งภายในและภายนอกธนาคาร เพื่อให้เกิดการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจในอนาคต การพัฒนาความสัมพันธ์และรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ กับพันธมิตรธุรกิจ และการบริหารช่องทางการให้บริการและการขาย ทั้งส่วนที่เป็นช่องทางสาขาและช่องทางดิจิทัล
  3. สายงานผลิตภัณฑ์ธุรกรรมการเงิน – Transaction Banking Division (TBG) รับผิดชอบการบริหารผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ธุรกิจต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลและรักษาหลักทรัพย์ เป็นต้น ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าบุคคล ลูกค้าผู้ประกอบการและลูกค้าบรรษัท รวมถึงรับผิดชอบการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ ตามยุทธศาสตร์ของธนาคารและยุทธศาสตร์รายกลุ่ม (Segment)
  4. สายงานผลิตภัณฑ์เครดิต – Credit Products Division (CPD) รับผิดชอบการบริหารผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ สำหรับลูกค้าบุคคล ลูกค้าผู้ประกอบการและลูกค้าบรรษัท โดยครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารเป็นผู้นำเสนอเองโดยตรง และผลิตภัณฑ์ของบริษัทของธนาคารที่เสนอให้แก่ลูกค้าของธนาคาร

นี่แสดงให้เห็นว่าธนาคารกสิกรกำลังปรับปรุงองค์กรให้เข้ากับโลกอนาคตมากขึ้น และการปิดสาขากว่า 100 สาขาตลออด 1 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้แปลว่าธนาคารกำลังอยู่ในสภาวะที่ย่ำแย่แต่อย่างใด หากได้แต่เป็นการปรับโครงสร้างให้คล่องตัวมากขึ้น เพื่อนรองรับระบบเศรษฐกิจยุค 5.0 นั่นเอง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ผู้จัดการออนไลน์

Leave Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *