วันหยุดปีที่จะถึงนี้มีทั้งหมดรวม 13 วัน

 • 1 มกคราคม (วันขึ้นปีใหม่)
 • 6 เมษายน (วันจักรี)
 • 13,14,15 เมษายน (วันสงกรานต์)
 • 1 พฤษภาคม (วันเเรงงาน)
 • 3 มิถุนายน (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินิ)
 • 28 กรกฎาคม (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 • 12 สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ)
 • 13 ตุลาคม (วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช)
 • 23 ตุลาคม (วันปิยมหาราช)
 • 5 ธันวาคม (วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9)
 • 10 ธันวาคม (วันรัฐธรรมนูญ)
 • 31 ธันวาคม (วันส่งท้ายปีเก่า)

Pueantae

Published by
Pueantae

Recent Posts