สินเชื่อรถจักรยานยนต์

สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ สินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก สินเชื่อรถบรรทุกซื้อขาย

เอกสารที่ต้องเตรียม ผู้ยื่นทำสัญญากู้
– เล่มทะเบียนรถ (ตัวจริง)
*ผู้ยื่นเรื่องทำสัญญาต้องมีอายุไม่เกิน 60-65 ปี
– กุญแจรถสำรอง 1 ดอก
– ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
– บัตรประชาชน (ตัวจริง)

ผู้ค้ำประกัน
– บัตรประชาชน (ตัวจริง)
*ผู้คำประกันต้องมีอายุไม่เกิน 60-65 ปี
– ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)

อนุมัติไว ได้วงเงินเต็ม
– รอแค่ 10 นาที ฟรีค่าธรรมเนียมไม่ต้องโอนเล่ม
ไม่ต้องโอนเล่ม
– ยื่นแค่คู่มือพร้อมแสดงรถตัวจริง ก็ได้เงินไปใช้แล้ว
ผ่อนกันยาวๆ 60 เดือน
– เลือกผ่อนได้ทั้งสั้นทั้งยาว ลดได้ทั้งต้นและดอก

**การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด**
– สินเชื่อรถจักรยานยนต์ อายุรถไม่เกิน 7 ปี / และยี่ห้อรถที่กำหนด
– ผู้ที่ทำสัญญาเงินกู้จะต้องมีผู้ค้ำประกัน และผู้ทำสัญญาและผู้ค้ำประกันจะต้องอายุไม่เกิน 60-65 ปี
– อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ อยู่ระหว่าง 1.25% ต่อเดือน
– ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน

* การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับข้อตกลงของบริษัทฯ

ติดต่อสอบถามข้อมูล
เพื่อนแท้ลิสซิ่งตามสาขาดังนี้
สาขา จ.นครราชสีมา  โทร.044-000-574
สาขา จ.บุรีรัมย์        โทร.044-110-886
สาขา จ.สุรินทร์        โทร.044-060-396
สาขา อ.นางรอง       โทร.044-116-934
สาขา อ.บ้านกรวด     โทร.044-634-700

สายด่วนโทร
โทร.083-025-6646

สินเชื่อจักรยานยนต์