สินเชื่อรถจักรยานยนต์

v 1.68

เอกสารที่ต้องเตรียม ผู้ยื่นทำสัญญากู้

– เล่มทะเบียนรถ (ตัวจริง)
*ผู้ยื่นเรื่องทำสัญญาต้องมีอายุไม่เกิน 60-65 ปี
– กุญแจรถสำรอง 1 ดอก
– ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
– บัตรประชาชน (ตัวจริง)

เอกสารที่ต้องเตรียมกู้ สินเชื่อรถจักรยานยนต์

 ผู้ค้ำประกัน

– บัตรประชาชน (ตัวจริง)
*ผู้คำประกันต้องมีอายุไม่เกิน 60-65 ปี
– ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)

อนุมัติไว ได้วงเงินเต็ม

– รอแค่ 10 นาที ฟรีค่าธรรมเนียมไม่ต้องโอนเล่ม

ไม่ต้องโอนเล่ม

– ยื่นแค่คู่มือพร้อมแสดงรถตัวจริง ก็ได้เงินไปใช้แล้ว

ผ่อนกันยาวๆ 60 เดือน

– เลือกผ่อนได้ทั้งสั้นทั้งยาว ลดได้ทั้งต้นและดอก

**การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด**

 – สินเชื่อรถจักรยานยนต์ อายุรถไม่เกิน 7 ปี / และยี่ห้อรถที่กำหนด
 – ผู้ที่ทำสัญญาเงินกู้จะต้องมีผู้ค้ำประกัน และผู้ทำสัญญาและผู้ค้ำประกันจะต้องอายุไม่เกิน 60-65 ปี
– อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ อยู่ระหว่าง 1.25% ต่อเดือน
– ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน

* การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับข้อตกลงของบริษัทฯ

ติดต่อสอบถามข้อมูล

เพื่อนแท้ลิสซิ่งตามสาขาดังนี้
 สาขา จ.นครราชสีมา  โทร.044-000-574
 สาขา จ.บุรีรัมย์        โทร.044-110-886
 สาขา จ.สุรินทร์        โทร.044-060-396
 สาขา อ.นางรอง       โทร.044-116-934
 สาขา อ.บ้านกรวด     โทร.044-634-700

สายด่วนโทร

 โทร.083-025-6646

สินเชื่อจักรยานยนต์

 

สินเชื่อจักรยานยนต์