fbpx

น้ำขึ้นให้รีบตัก ช่วงนี้เป็นโอกาสทองของการขายเครื่องฟอกอากาศ

ถึงแม้ว่าในตอนนี้เพิ่งจะมีข่าวว่าปรากฏการณ์ฝุ่นละอองค่า PM 2.5 ที่ยังคงปกคลุมทั่วฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครตลอดช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา จะถูกพัดพามายังจังหวัดนครราชสีมาแล้ว แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดของเรากลับออกมาในข้อมูลสวนทางกันว่า ในโคราชไม่ได้มีฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานแต่อย่างไร