เพื่อนแท้ เงินด่วน หารือ APM เตรียมพร้อมก่อนลุยตลาดหุ้น

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ และคุณเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมทีมงานในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินประชุมร่วมกับคุณองอาจ จรัสบวรพันธ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท และคุณวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และนายณัฐกิตติ์ จรัสบวรพันธ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมทีมผู้บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด เพื่อหารือเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่บุรีรัมย์เมื่อเร็วๆนี้

กลุ่มบริษัทเพื่อนแท้เงินด่วน ประกอบกิจการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์รายใหญ่ในภาคอีสาน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากกระทรวงการคลัง